Házirend megtekintése

HÁZIREND
1. A táborozási időben az oktatóközpont területén csak a KNP Igazgatóság engedélyével lehet tartózkodni.
2. A kísérő tanárok felkészülten, a tanulókat felkészítve, a KNPI oktatási felelősének irányításával igyekezzenek a leghatékonyabban kihasználni a természetvédelmi oktatási és
nevelési lehetőségeket.
3. A táborhelyen kívül való tartózkodás alatt az épületet zárni kell. Távozás előtt a villany, víz és gáz elzárásáról meg kell győződni. A kaput zárva kell tartani. Az épület kulcsait a kísérő tanárok kezelik. Kiskorú a kerítésen kívül csak tanári engedéllyel tartózkodhat.
4. Vízben vagy vízen tartózkodni csak tanár jelenlétében szabad.
5. A táborhelyet a tanulók csak a tanár engedélyével és felelősségére hagyhatják el. Az
engedély személyre szól és egyszeri alkalomra érvényes.
6. Az épületet és annak helységeit rendeltetésszerűen kell használni. Az ágyneműt, takarókat az épületen kívül használni, és a szobákban étkezni nem szabad. Az emeleten csak papucsban vagy váltócipőben lehet tartózkodni.
7. A kísérő tanár a felszerelést érkezéskor leltár szerint veszi át, a táborozás végén ugyanígy adja le. Az eszközöket rendeltetésszerűen kell használni. Szándékos rongálás esetén a károkozót anyagi felelősség terheli.
8. Az eszközöket használat után, de legkésőbb a nap végeztével a szükséges karbantartási munkák elvégzése után a helyére kell rakni.
9. Az épület, a helyiségek és berendezési- és felszerelési tárgyak állagában és küllemében
okozott kárért a károkozó anyagi felelősséggel tartozik.
10. A táborozók pénzéért, értéktárgyaiért és azok meghibásodásáért a KNP Ig. felelősséget nem vállal. Felesleges értékeket (ékszer, magnó stb.) a táborba hozni nem ajánlatos.
11. Kiskorúak a táborozás időtartama alatt nem dohányozhatnak, szeszes italt nem fogyaszthatnak. A szeszes ital fogyasztása a kísérőtanárok számára is tilos az egész táboroztatási idő alatt.
12. A tábor jellegéből adódóan, különösen a védett természeti területen, de azon kívül is a környezetet példamutatóan óvó magatartást kell tanúsítani.
13. Sötétedés után a közutakon a csoport 1. és utolsó tagjának kötelező a láthatósági mellényt használnia.
14. Minden táborlakótól elvárjuk, hogy viselkedésével öregbítse a központ jó hírét, a tábor
munkatársaival, a segítőkkel és a szomszédokkal jó kapcsolat kialakítására törekedjék.

Cím: Kontyvirág Erdei Iskola,

Lakitelek-Tőserdő, Szikra 65/a

Levelezési cím: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. 

telefon: Filotás Zoltán +36 30 553 8764
e-mail:  kontyvirag@knp.hu