Tűz- és balesetvédelmi szabályok megtekintése

TŰZ- ÉS BALESETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
1. A tábor területén nyílt láng használata és a dohányzás csak a kijelölt helyeken, a szükséges körültekintéssel engedélyezett, kivéve amennyiben országos tűzgyújtási tilalom
van. Abban az esetben a rendelet az irányadó.
2. Tábortüzet csak tanári felügyelet mellett szabad rakni a kijelölt tűzrakó helyen.
3. A tűzoltó készüléket még ideiglenesen sem szabad áthelyezni.
4. Terepen az adott időszakra érvényes országos tűzvédelmi előírások érvényesek. A terület fokozottan tűzveszélyes.
5. Aki tüzet észlel, köteles hangos kiáltásokkal azt jelezni. A legkisebb tűzesetet is
haladéktalanul jelenteni kell a tábor vezetőjének, és a tűzoltóknak. Tanuló tüzet nem
olthat. Tűzjelzés elhangzásakor az épületet haladéktalanul el kell hagyni, és a bejárati
kapunál kell gyülekezni.
6. Elektromos készülékeket csak felnőtt, vagy felügyelete mellett az arra kijelölt tanuló
használhat. Meghibásodás esetén a készüléket áramtalanítani kell és azt a táborvezetőnek, valamint a gondnoknak jelenteni szükséges.
7. Elektromos készüléket működés alatt felügyelet nélkül hagyni tilos.
8. A fürdőszobákban elektromos készüléket használni tilos.
9. Az épület közelében levő műút fokozottan balesetveszélyes. Az út mentén csak szabályosan, fegyelmezetten, tanári felügyelettel lehet közlekedni. Az úttest közvetlen
közelében, de még a legelhagyottabbnak tűnő dűlőúton sem szabad megfigyeléseket,
méréseket végezni, figyelmetlenül tartózkodni.
10. Terepmunka, állatok, növények és talaj fogdosása után szappannal kezet kell mosni.
Vadon termő bogyók, saját szedésű termések, fogyasztása, füvek rágcsálása életveszélyes és tilos.
11. Emlősállatokkal (akár élő, akár nem) még közvetve sem szabad érintkezni. Kóbor, gyanús viselkedésű vagy elhullott állat észlelését a táborvezetőnek jelenteni kell.
12. A kullancsokat minél előbb el kell távolítani, melyhez a kísérő segítségét kell kérni.
Mindennap, legkésőbb az esti tisztálkodáskor alapos ellenőrzést kell végezni.
13. Elsősegélyt, gyógyszeres ellátást első fokon a tanár végezhet felelősségvállalása mellett. Szükség esetén a körzeti orvost kell felkeresni.
14. Erősen maró, mérgező, gyúlékony és robbanásveszélyes vegyszerrel tanuló nem dolgozhat.
15. Az eszközöket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Sérült, vagy hibás eszközzel
dolgozni tilos. Mindennemű meghibásodást azonnal jelenteni kell.
16. Balesetveszélyes eszközökkel (szúró-, vágóeszköz, üveg stb.) játszani, figyelmetlenül
dolgozni tilos.
17. A megszokottól eltérő közérzetet, betegséget, ezek elő- és kísérő jeleit, balesetet
(beleértve a jelentéktelennek tűnőt is) a tanárnak jelenteni kell, aki belátása szerint intézkedik.
18. A szabad strandon és a Tősfürdő strandon fürdőzni, a holtág vizében vizsgálódni csak a kísérőtanár engedélyével, felügyelete mellett és felelősségére szabad. Más helyen fürödni vagy a vízbe menni tilos!
19. A kerékpárokat és a vízi járműveket a külön utasítás betartásával lehet használni.
20. A konyha használatát külön utasítás szabályozza.
21. A kísérők a rájuk bízott tanulókat felügyelet nélkül nem hagyhatják sem a táborban, sem azon kívül.
22. A balesetvédelmi előírások be nem tartásából és a bejelentés elmulasztásából eredő
következményekért sem a tábor fenntartója, sem vezetője felelősséget nem vállal.

Cím: Kontyvirág Erdei Iskola,

Lakitelek-Tőserdő, Szikra 65/a

Levelezési cím: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. 

telefon: Filotás Zoltán +36 30 553 8764
e-mail:  kontyvirag@knp.hu